STRATEGI

i. Menjalin perkongsian pintar antara pelbagai agensi, pasukan komuniti dan Jawatankuasa Kampung/Masyarakat Setempat bagi memperkasakan amalan tingkah laku norma baru dalam komuniti ke arah usaha memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19 serta menjamin kelestarian kesejahteraan;

ii. Bekerjasama dengan badan/agensi kerajaan, swasta dan NGO dalam gunasama sumber tenaga, kewangan dan peluang memasarkan perancangan dan pelaksanaan aktiviti.

Misi Mencapai 1 Juta Sukarelawan Seluruh Malaysia

0
Telah Mendaftar