FAEDAH SUKARELAWAN

FAEDAH & PENGHARGAAN SUKARELAWAN

i) Nama Institusi Pengajian Tinggi atau Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan (NGO) akan disematkan sebagai Rakan Kerjasama di Laman Sesawangan : 1jutaSukarelawan.org;

ii) Sukarelawan akan diberikan Sijil dan Surat Penghargaan;

iii) Sukarelawan akan dibekalkan Lencana Penanda:

iv) Sukarelawan Akan dapat Menggunakan Aplikasi MyVCEE19 khas untuk Sukarelawan sebagai Platform Media Sosial antara sesama mereka beserta faedah dari masa kesemasa di Aplikasi berkenaan;

v) Sukarelawan boleh mendapatkan diskaun, voucher, e-wallet di rangkaian perniagaan yang terpilih dengan membawa Kad ID Sukarelawan yang dikeluarkan;

vi) Kelebihan dari masa kesemasa yang akan dikemaskini melalui sistem dan pemakluman melalui Laman Sesawang; www.1jutaSukarelawan.org

 

KESELAMATAN SUKARELAWAN

Setiap Sukarelawan VCEE19 adalah menjadi tanggungjawab PPPKAM untuk memastikan Ahli Pasukan dalam keadaan berjaga-jaga dan selamat dari ancaman Virus COVID19 justeru, Latihan Kesihatan Awam yang komprehensif akan sentiasa diadakan kepada semua ahli Sukarelawan, disamping itu, bagi Sukarelawan yang terlibat langsung dalam Pemerkasaan di Pusat Kurantin atau mana-mana lokaliti terdedah, PPPKAM akan membekalkan PPE ( Kelengkapan Pelindung Diri) kepada sukarelawan yang terlibat disituasi ini.

KEBAJIKAN SUKARELAWAN

Sukarelawan yang bertugas di dalam lokaliti Kesihatan, atau ditempat umum secara berjadual dalam tempoh yang lama akan diberikan Penginapan, Pengangkutan dan Makan/Minum Harian,

Misi Mencapai 1 Juta Sukarelawan Seluruh Malaysia

0
Telah Mendaftar